Vi har følgende distanser på Årstøl:
1 km, 2 km og 3 km som er lyssatt 
5 km som delvis lyssatt

Lys på til kl 23.00 hver dag i vintersesongen.

Kontakt

Søgne Skiklubb 4640 Søgne
post@sogne-skiklubb.no